วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะนำรายวิชา

ยินดีต้อนรับ น.ศ. เข้าสู่ weblog รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจรายใหม่
ดำเนินการบรรยายโดย อ.นพดล สายคติกรณ์ 
noppadol_kkw@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/610228325686478/

ไม่มีความคิดเห็น: