วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 3 (19 พ.ย.56)

เนื่องจากสัปดาห์นี้ อาจารย์ติดราชการ สัมมนาการจัดทำแผน QA ของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเข้าสอน น.ศ. ในเวลาปกติได้ และเพื่อไม่ต้องหาชั่วโมงในการชดเชยเวลาเรียนของ น.ศ. ให้ น.ศ. ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

๑. เอกสารชิ้นงาน  (คำสั่งกิจกรรม)
๒. โจทย์งานแต่ละกลุ่ม
๓. Link สำหรับส่งชิ้นงานกลุ่ม >> ส่งงาน

ไม่มีความคิดเห็น: